Vyhledat zájezd

- 
- 
Počet osob: Nerozhoduje
Vymazat vše

Uveďte počet dospělých a dětí,
které chcete ubytovat dohromady
v jednom pokoji/ apartmánu.

Počet dospělých:
Počet dětí:
Věk dětí:

Cestovní pojištění

CK Kellner je uvedena na stránkách UNIQA pojišťovny, a. s., u které je pojištěna proti úpadku podle zákona č. 159/1999 Sb.

Doporučuje všem klientům, kteří nemají sjednáno cestovní pojištění jiným způsobem např. kreditní kartou, aby si při zakoupení zájezdu sjednali a zakoupili u cestovní kanceláře Kellner i cestovní pojištění UNIQA pojišťovny a.s., které poskytuje rozsáhlé krytí rizik dle dále uvedených tarifů.

  1. pojištění dle tarifu L5 – pojištění léčebných výloh, cena pojištění je 15 Kč na osobu a den.
  2. pojištění dle tarifu K5S – pojištění léčebných výloh a storna, cena pojištění je 27 Kč
    na osobu a den.
  3. pojištění dle tarifu K5S+ – pojištění léčebných výloh a storna u lyžařských zájezdů a sportovních činností, cena pojištění je 36 Kč na
    osobu a den.
  4. pojištění dle tarifu K5SS – pojištění léčebných výloh a storna u leteckých zájezdů, cena pojištění je 55 Kč na osobu a den.

Pojištění se platí při sepsání cestovní smlouvy, nejdéle však při zaplacení doplatku (měsíc před odjezdem). Podrobný rozsah a podmínky pojištění jsou k dispozici v cestovní kanceláři, případně na www.kellnerck.cz. Pojištění poskytuje pojistnou ochranu při cestě do
zahraničí.

TABULKA TARIFŮ
A POJISTNÝCH ČÁSTEK
K5S / K5S+ K5SS(LETECKÉ ZÁJEZDY) LS
Pojištění léčebných výloh
a asistenčních služeb
- max. plnění
5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
Součástí pojištění
asistenčních služeb jsou:
- náklady
na repatriaci pojištěného,
do výše max. plnění do výše max. plnění do výše max. plnění
- náklady na repatriaci
tělesných ostatků pojištěného,
do výše max. plnění do výše max. plnění do výše max. plnění
- náklady na vyslání
opatrovníka,
100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
- náklady na předčasný
návrat z pojištěné cesty,
100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
- náklady vzniklé
zmeškáním věřejného
dopravního prostředku,
100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
- náklady na první
pomoc v zahraničí
vč. jejího zprostředkování,
100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů, 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
- zachraňovací náklady, 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč
- odškodnění v případě
zadržení pojištěného
při únosu letadla nebo autobusu,
100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
- zprostředkování finanční
pomoci pojištěnému,
100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel, 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč
- náklady vzniklé zpožděním letu, 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč
Úrazové pojištění
- smrt následkem úrazu
150 000 Kč 150 000 Kč
Úrazové pojištění
- trvalé následky úrazu
300 000 Kč 300 000 Kč
Úrazové pojištění
- nemocniční odškodné
(hospitalizace v zahraničí)
300 Kč/den 300 Kč/den
Pojištění odpovědnosti
za škodu na zdraví
a věci třetí osoby
1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 15 000 Kč (5 000 Kč/ks) 15 000 Kč (5 000 Kč/ks)
Pojištění stornovacích poplatků (80%), max. do výše 15 000 Kč/os 30 000 Kč/os
Pojištění nevyužité dovolené 15 000 Kč/os 30 000 Kč/os